Sprawdź dostępność

Logo Panorama Morska
×
 
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dziecko
Dziecko
Dziecko
wybierz

Sprawdź dostępność

Wyczyść
Wybierz date przyjazdu
Blog
2021-11-25 15:04:00

Rehabilitacja Dla Dzieci - Terapia indywidualna dziecka

Rehabilitacja dzieci to proces mający na celu maksymalizację zdrowia i samodzielności dzieci na późniejszych etapach rozwoju. Dzięki wczesnemu wyzdrowieniu w wielu przypadkach problemy zdrowotne dzieci można całkowicie wyeliminować lub zminimalizować. Skuteczne leczenie rehabilitacyjne musi być właściwie dobrane do konkretnego dziecka i przeprowadzone w dobrym ośrodku rehabilitacyjnym. Obecnie bardzo aktywny jest rozwój usług rehabilitacji dziecięcej, a wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawia się coraz więcej możliwości leczenia.

Terapia indywidualna – dla kogo jest przeznaczona?

W rzeczywistości od momentu narodzin dziecko wykazuje tzw. spontaniczność sportową, która uczy go pewnych zachowań ruchowych stosowanych w późniejszym życiu. Dopóki wyrabia w sobie poprawne nawyki, nie mamy się czym martwić. Jeśli jednak stwierdzimy, że dziecko ma niepokojące objawy, zdecydowanie warto udać się na konsultację do lekarza. Po rozmowie i badaniu dziecka lekarz może zalecić wizytę u fizjoterapeuty. W rzeczywistości im szybciej nastąpi powrót do zdrowia, tym większe szanse dziecka na prawidłowy rozwój i nabycie nowych umiejętności. Dlatego też, martwiąc się o prawidłowy rozwój dziecka, nie warto czekać, ale natychmiast szukać profesjonalnej pomocy.

Jakie objawy powinny nam zaalarmować wizytę u fizjoterapeuty?

Wiek dziecka

Problemy

1 - 3 miesiąc życia

-Odginanie głowy w tył oraz wyginanie ciała w literę C,

-Odwracanie głowy tylko w jedną stronę,

-Asymetrię czaszki,

-Ciągle zaciśnięte dłonie w pięść,

-Niechętne leżenie na brzuchu,

4 - 6 miesiąc życia

-Słaba stabilność główki podczas noszenia,

-Nie unosi głowy podczas leżenia na brzuchu,

-Nie unosi nóg podczas leżenia na plecach,

 

7 - 9 miesiąc życia

-Dziecko nie wykonuje obrotów z pleców na brzuch i odwrotnie,

-Nie podpiera się na rękach podczas leżenia na brzuchu,

-Używa tylko jednej ręki podczas zabawy,

 

10 miesiąc życia

-Brak chęci do czworakowania,

 

12 miesiąc życia

-Nie potrafi samodzielnie siedzieć,

-Nie próbuje wstawać przy pomocy podparcia,

 

16 miesiąc życia

-Nie potrafi chodzić

 

Rehabilitacja Dla Dzieci – Niepełnosprawność ruchowa

Metody usprawniania dziecka z niepełnosprawnością ruchową.

1. Ćwiczenia rozwijające świadomość swego ciała – poznawanie części ciała oraz ich ruchu i właściwości.
2. Ćwiczenia świadomości przestrzeni, dzielenia przestrzeni z innymi
3. Ćwiczenia „ Z” – nauka współpracy z innymi ludźmi, podczas kontaktu z grupą, nauka opiekowania się drugą osobą, bycia potrzebnym, odpowiedzialności za partnera.
4.
Ćwiczenia „ przeciwko” – poznawanie siły i jej wyczucie, rozwijanie siły i sprawności ruchowej.
5. Ćwiczenia „ razem” – nauka współpracy z partnerem, zaufania oraz podziału ról. Powierzanie siebie drugiej osobie. Nauka opanowania lęku i emocji.
6. Ruch kreatywny – terapeuta proponuje gotowy scenariusz zajęć ale zmienia go podążając za propozycjami dziecka.
 

 

U prawidłowo rozwijającego się malucha istnieje duża ilość wzorców zachowań ruchowych, mimo to można wyróżnić kilka podstawowych wzorców ruchowych i wyrównań posturalnych oraz ich charakterystyczną sekwencję rozwoju. Szczegółowej analizie i ocenie poddawane są wzorce posturalne i motoryczne, których podstawą jest kontrolowany współskurcz antagonistycznych grup mięśniowych. Podstawą każdego wzorca ruchowego jest swoisty układ posturalny czyli określone ułożenie głowy i ciała w przestrzeni oraz poszczególnych segmentów ciała względem siebie.
 
Reakcje równoważne- są to kompensacyjne wahania napięcia mięśni lub kont ruchy mające na celu utrzymanie lub przywrócenie równowagi w danej pozycji: są najwyżej rozwiniętą formą automatycznych wzorców ruchowych

Reakcje nastawcze- tzw. Reakcje prostowania umożliwiające prawidłowe ułożenie głowy (nastawienie) w przestrzeni, wyrównaniem z tułowiem dominujące od 6 m. ż. Integrowane są na poziomie mostu śródmózgowia. Wyzwalane są przez bodźce proprioreceptywne, błędnikowe, wzrokowe oraz dotykowe. Warunkiem prawidłowego wyrównania posturalnego jest integracja reakcji nastawczych i reakcji równoważnych- osiągnięcie podstawowych wzorców motorycznych.

Rehabilitacja Dla Dzieci – Nauka poprzez zabawę

Muzykoterapia to dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia czy poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Rehabilitacja nad morzem wykorzystuje wpływ muzyki na psychofizyczny rozwój dziecka oraz łączeniu dobieranych bodźców dźwiękowych z aktywnością ruchową. Tradycje stosowania muzyki w terapii sięgają już czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów leczniczych stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec. Jest to metoda, przy pomocy której można stworzyć sytuacje dostarczające sposobności do zaspokojenia potrzeb psychicznych i fizycznych dzieci. Uwrażliwia na odbiór bodźców z otoczenia, wpływa na rozwój świadomości swojego ciała, koncentrację uwagi, pamięć, wyobraźnię.

Rehabilitacja Dla Dzieci – Integracja sensoryczna

Ludzie mają pięć zmysłów: smak, dotyk, węch, słuch i wzrok. W życiu codziennym bardzo ważna jest umiejętność przetwarzania i integrowania informacji ze wszystkich pięciu narządów zmysłów. Jeśli reakcja dziecka na dźwięk jest zbyt silna lub zbyt słaba, na przykład niemożność prawidłowego trzymania długopisu lub używania przyborów, niechęć do dotykania niektórych tekstur lub brak koncentracji, dziecko może cierpieć na zaburzenia integracji sensorycznej.
 
Terapia integracji sensorycznej zwykle staje się zabawą poprzez naukę. Zajęcia z wykorzystaniem tej metody są przyjemne dla dzieci, chociaż młodzi pacjenci również muszą włożyć trochę wysiłku w wykonywane przez siebie zadania. W trakcie turnusu rehabilitacyjnego nad morzem dla dzieci używa się różnych pomocy terapeutycznych, takich jak huśtawki, balanse, platformy, pasy bezpieczeństwa, deskorolki i tak dalej. Dzięki terapii Integracji Sensorycznej poprawia się m.in. koncentracja i uwaga dziecka. Poza tym wyostrzają się również jego zdolności wzrokowe i słuchowe. Mały pacjent zyskuje również większą samoświadomość i poczucie własnej wartości.
Należy pamiętać, że fizjoterapia dzieci nie może opierać się wyłącznie na ćwiczeniach i zabiegach leczniczych, ale musi mieć odzwierciedlenie w ich codziennych funkcjach. Rodzice muszą mieć świadomość, że instrukcje otrzymane od rehabilitantów po zabiegach powinny być ściśle przestrzegane, każda okazja do przebywania z dzieckiem, nawet przy pozornie zwyczajnych czynnościach, takich jak zabawa. Z tego powodu pełni bardzo ważną rolę w fizjoterapii dzieci i niemowląt, edukując rodziców/opiekunów dziecka w zakresie codziennej pielęgnacji – prawidłowego trzymania dziecka, umożliwienia mu snu czy kąpieli.