Sprawdź dostępność

Logo Panorama Morska
×
 
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dziecko
Dziecko
Dziecko
wybierz

Sprawdź dostępność

Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Zasady bezpiecznego funkcjonowania resortu w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Zasady bezpiecznego funkcjonowania Health Resort & Medical Spa Panorama Morska w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Szanowni Państwo!

Będziemy starać się dla Państwa bezpieczeństwa postępować zgodnie z bieżącymi zaleceniami GIS i podejmiemy wszelkie niezbędne środki ochronne. Wszystkie świadczenia zgodnie z wykupionymi pakietami będziemy realizować na bieżąco, dostosowując aktualny program i zakres dostępności atrakcji Resortu do bieżących zaleceń rządowych.

Postaramy się dla Państwa tak zorganizować wypoczynek, aby był dla Państwa jak najbardziej udany, a Państwo zadowoleni wrócili z urlopu.

Higiena i czystość w obiekcie zawsze były dla nas priorytetem, co miało też odzwierciedlenie w Państwa częstych odwiedzin naszego Resortu. Używanie podczas sprzątania na szeroką skalę dezynfektantów, działanie zgodnie z procedurami HACCP w gastronomii, czy też bieżąca konserwacja instalacji i urządzeń, od początku były i są dla nas codziennością gwarantującą odpowiedzialne i bezpieczne świadczenie usług.

Jednakże funkcjonowanie w szczególnej sytuacji, jaką jest pandemia, wymaga od nas dostosowania procedur do zasad bezpieczeństwa i higieny, które mają za zadanie chronić Gości i pracowników przed zakażeniem, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W związku z tym został powołany Koordynator do spraw Bezpieczeństwa Sanitarnego.

Przedstawione poniżej zasady stanowią element Regulaminu Resortu.

Niestosowanie się do nich będzie traktowane jako narażenie bezpieczeństwa innych osób i może skutkować pozbawieniem możliwości kontynuowania pobytu Gościa w Resorcie, co będzie równoznaczne z rezygnacją i poniesieniem kosztów z nią związanych.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość i współpracę, abyśmy wszyscy pozostali bezpieczni.

BEZPIECZNY PRZYJAZD

 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu, co będzie równoznaczne z rezygnacją i poniesieniem kosztów z nią związanych. Zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 112.
 • Jeśli gość mieszka w Resorcie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Jeśli gość mieszka w Resorcie – winien powiadomić dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia pod tel. 999 lub 112 i zgłosić incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku stwierdzenia u gościa mieszkającego w Resorcie wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość wraz z osobami z którymi przyjechał do Resortu Panorama Morska będzie zobowiązany do poddania się natychmiast czasowego  odizolowania przez przeniesienie się do dedykowanego do tego celu pomieszczenia zlokalizowanego w Jarosławcu poza Resortem Panorama Morska. Zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 112. Gość ma prawo przebywać w odizolowaniu nie dłużej jak 12 godzin. Po tym terminie jest zobowiązany na swój koszt opuścić miejsce odizolowania, co będzie równoznaczne z rezygnacją i poniesieniem kosztów z nią związanych.

 • Przed wjazdem / wejściem na teren Resortu wszystkie osoby podlegają obowiązkowi poddania się pomiarowi temperatury (termometr bezdotykowy).

BEZPIECZNA RECEPCJA

 • Wprowadzenie zachowania odpowiedniej odległości (min. 2m) pomiędzy Gośćmi w kolejce przez naklejki przypodłogowe.
 • Pracownicy Recepcji obsługują Gości przez ochronną kurtynę, zapewniającą bezpieczeństwo zarówno Gościom jak i Pracownikom obiektu.
 • Każdorazowa dezynfekcja kart pokojowych i terminali płatniczych oraz lady recepcyjnej.
 • Możliwość zakupu maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych w Recepcji.
 • Na terenie Resortu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób niezameldowanych.
 • Obsługa Recepcji posiada niezbędne informacje na temat funkcjonowania najbliższej stacji pogotowia ratunkowego oraz szpitala i posiada numery kontaktowe do pobliskich placówek medycznych, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Obsługa Recepcji zna również procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

BEZPIECZNE POKOJE

 • Pracownicy działu sprzątającego wyposażeni są w maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Serwis pokoi odbywa się tylko na życzenie Gościa pod jego nieobecność w godzinach od 9.00 do 15.00.
 • Oprócz standardowego sprzątania i gruntownego wietrzenia pokoju po pobycie każdego Gościa, dodatkowo dezynfekujemy szczegółowo wszystkie powierzchnie dotykowe (m.in. meble, klamki, uchwyty, piloty do telewizora, telefony, czajniki) oraz łazienki zalecanymi środkami dezynfekującymi.
 • Regularna wymiana filtrów do klimatyzacji i central wentylacyjnych oraz dezynfekcja urządzeń i kanałów.
 • Przygotowanie specjalnego pokoju służącego do czasowego odizolowania osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe.

BEZPIECZNE CZĘŚCI WSPÓLNE

 • Wymagamy od wszystkich Gości bezwzględnego stosowania się do obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach hotelowych, korzystania z dostępnych dozowników płynu do dezynfekcji rąk oraz zachowywania bezpiecznego dystansu (min. 2 m) od innych Gości.
 • Zapewniamy łatwy dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla Gości oraz pracowników. Dozowniki znajdują się przy wejściu do obiektu, w lobby oraz na każdym piętrze przy windach, a także przy wejściu do sal restauracyjnych, części wspólnych Resortu (np. hol przed fitness i światem dziecka, mini club, hole w budynkach itp.) oraz przy wyjściach z toalet.
 • W pomieszczeniach znajdują się sanitarnohigieniczne instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Zostały również umieszczone instrukcje dot. zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Wprowadzenie zasad zachowania bezpiecznych odstępów (min. 2m) poprzez naklejki przypodłogowe.
 • Na bieżąco (nie rzadziej niż co godzinę w godz. 7.00-22.00) dezynfekcja wind, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatur komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni. Prowadzony jest dzienny rejestr dezynfekcji.
 • Dezynfekcja toalety w obiekcie z uwzględnieniem powierzchni często dotykanych, m.in.: armatury łazienkowej, drzwi, klamek, włączników, umywalek, desek toaletowych.
 • Regularny monitoring poprawnego działania klimatyzacji, przepływu powietrza i wentylacji we wszystkich pomieszczeniach.

BEZPIECZNA RESTAURACJA/ BAR

 • Funkcjonowanie Sal restauracyjnych i barów w obowiązującym reżimie sanitarnym.
 • Przed wejściem do restauracji/ baru umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji wraz z instrukcjami.
 • Wprowadzenie odpowiednich, bezpiecznych odległości między stolikami w salach restauracyjnych, tak aby zapewnić odległość min. 2m między stolikami.
 • Z przestrzeni restauracyjnej usunięto tzw. dodatki czyli pojemniki z solą, pieprzem, cukrem, a także serwetki.
 • Wyłączono z użytkowania dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, napoje wydawane są przez obsługę.
 • Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście.
 • Doprowadzenie gości do konkretnego wolnego stolika w restauracji.
 • Ważne! Goście mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy swoich stolikach.
 • Wszystkie posiłki będą serwowane zgodnie z bieżącymi zaleceniami GIS.
 • Każdorazowa dezynfekcja stołów i krzeseł.
 • Na bieżąco prowadzona jest dezynfekcja powierzchni i sprzętów.
 • Stała wymianę powietrza w salach restauracyjnych za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.
 • Kelnerzy, kucharze, barmani i pomoc sprzątająca wyposażeni są w maseczki ochronne lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki, a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz GIS przez personel przeszkolony z zasad bezpieczeństwa i higieny.

BEZPIECZNE STREFY DLA DZIECI

 • Regularna dezynfekcja zabawek, maszyn do gier oraz akcesoriów.
 • Udostępnienie widocznych dozowników ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów, dzieci oraz animatorów.
 • Stała wymiana powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

Ze względu na konieczność udostępnienia szerokiego dostępu do środków dezynfekujących w obiekcie, prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie dzieci przed ryzykiem wynikającym z niewłaściwego użycia tych środków przez dzieci.

BEZPIECZNY PARK WODNY I STREFA WELLNESS

 • Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jednocześnie z atrakcji Parku Wodnego i Strefy Wellness.
 • Udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym przed wejściem do Aquaparku i Strefy Wellness.
 • Zaopatrzenie pracowników w bezpośrednim kontakcie z korzystającymi z basenu i Strefy Wellness w środki ochrony osobistej.
 • Bieżąca dezynfekcja leżaków, akcesoriów i sprzętu do pływania.
 • Regularny monitoring działania filtrów wodnych i dezynfekujących w basenach i wannach jacuzzi. Zastosowanie innowacyjnej metody uzdatniania wody basenowej, dezynfekcji specjalnymi promiennikami UV emitującymi szeroki zakres promieni UVC w dezynfektorach niskociśnieniowych i średniociśnieniowych.
 • Stała wymiana powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

BEZPIECZNE SPA & REHABILITACJA

 • Na zabiegi należy zapisywać się telefonicznie lub e-mailowo.
 • Ograniczona liczba osób przebywających w SPA i w dziale rehabilitacji oraz korzystających jednocześnie z zabiegów – poczekalnia jest wyłączona z użytku.
 • Pracownicy wyposażeni są w maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, a także przestrzegają każdorazowej dezynfekcji rąk.
 • Goście są zobowiązani nosić maseczki/przyłbice ochronne oraz rękawiczki ochronne (jeśli to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 • Goście przychodzą na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
 • Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zabiegu.
 • Nie zalecamy uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje obsługa. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
 • Udostępnienie Gościom dozowników ze środkiem dezynfekującym.
 • Każdorazowa dezynfekcja lady recepcyjnej, blatów, urządzeń, przyborów kosmetycznych oraz pojemników z kosmetykami, a także powierzchni, które mogły być dotykane (poręcze, klamki, uchwyty). Wielorazowe akcesoria w miarę możliwości zastępujemy jednorazowymi.
 • Zreorganizowaliśmy gabinety, uwzględniając możliwość dystansowania społecznego i rozdzielenia stanowisk
 • Stała wymiana powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

BEZPIECZNE ATRAKCJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH, SIŁOWNIA I SPRZĘT

 • Animacje odbywają się wg aktualnego programu Resortu zgodnego z bieżącymi zaleceniami GIS.
 • Regularna dezynfekcja wszystkich sprzętów oraz udostępnienie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla Gości do odkażenia sprzętu oraz rąk.
 • Każdorazowa (po użyciu) dezynfekcja sprzętu (np. rowery, kijki do Nordic Walking, piłki itp.) i innych akcesoriów udostępnianych Gościom. Prowadzimy dzienny rejestr dezynfekcji.
 • Stała wymiana powietrza za pomocą central wentylacyjnych wyposażonych w krzyżowe wymienniki ciepła.

PRACOWNICY

 • Przed wjazdem / wejściem na teren Resortu wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowi poddania się pomiarowi temperatury (termometr bezdotykowy).
 • Prowadzimy kampanię informacyjną dla personelu dotyczącą zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO na terenie obiektu. Nasi pracownicy odbyli specjalistyczne, wewnętrzne przeszkolenie z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i ostrożności pod względem zapobiegania koronawirusowi, w tym wg zaleceń GIS.
 • Wdrożyliśmy procedurę postępowania w razie pojawienia się objawów COVID-19 u pracownika.
 • Wprowadziliśmy reorganizację systemu zmian pracowników w celu wprowadzenia ograniczeń w liczbie osób zaczynających zmianę jednocześnie.
 • Zapewniliśmy łatwy dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników (widoczny dozownik na zapleczu, w szatniach, pomieszczeniach socjalnych itp.) oraz maseczek lub przyłbic i rękawiczek ochronnych.
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych pracowników: szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.

Regulamin aktualizowany zgodnie z bieżącymi zaleceniami GIS.