Sprawdź dostępność

Logo Panorama Morska
×
 
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dziecko
Dziecko
Dziecko
wybierz

Sprawdź dostępność

Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Przetarg na wykonanie liter na elewację nowego obiektu, Fun zi Bar Centrum Rozrywki

Przetarg na wykonanie liter na elewację nowego obiektu, Fun zi Bar Centrum Rozrywki

Zapraszam do wysłania ofert na wykonanie liter na elewację nowego obiektu, Fun zi Bar Centrum Rozrywki .

 

Zależy nam aby Wasza oferta wraz z aranżacją wpłynęła do nas do środy 18.08.2021 do godziny 15:00.

Jeżeli jednak będą potrzebowali Państwo więcej czasu na przygotowanie atrakcyjnej oferty, w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie przedłużyć termin składania ofert na Wasz wniosek.

Planujemy bez zbędnej zwłoki, dokonać wyboru oferenta do soboty 28.08.2021.

 

Oferty proszę złożyć w formie pisemnej w sekretariacie lub e-mailem jednocześnie na adresy:

dyrektor@panorama-morska.pl

zuzanna.zrodowska@panorama-morska.pl
 

Dopuszczamy również możliwość złożenia oferty wariantowej z opcjami.

Pozytywna odpowiedź na zapytanie ofertowe stanowi jednocześnie akceptację następujących warunków:

  1. Przygotowanie i przesłanie oferty stanowią wyłącznie koszt oraz ryzyko oferenta i nie upoważnia go do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
  2. Wszelkie próbki towarów nadesłane wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi, chyba, że oferent na piśmie złoży stosowne zastrzeżenie w tym zakresie oraz wskaże i uzgodni pisemnie z Zamawiającym przez złożeniem oferty pozostałe warunki dokonania zwrotnej przesyłki.

Wszystkie pojedyncze próbki prosimy zapakować w zbiorczym, niezwrotnym opakowaniu, opieczętowane i czytelnie podpisane w celu rozpoznania.
 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt i zapraszam na wizję lokalną budowy.

Załączniki:
Fun zi Bar Centrum Rozrywki - litery PDF
Fun zi Bar Centrum Rozrywki - elewacje DWG