Sprawdź dostępność

Logo Panorama Morska
×
 
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dziecko
Dziecko
Dziecko
wybierz

Sprawdź dostępność

Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Przetarg na kompletne wykonanie ok. 2719 m2 sufitów napinanych

Kompletne wykonanie ok. 2719 m2 sufitów napinanych

Zapraszam do przesłania oferty na kompletne wykonanie ok. 2 719 m2 sufitów napinanych

w nowobudowanym naszym budynku w Jarosławcu „Fun zi Bar Centrum Rozrywki” .

W załączeniu pliki dwg i ifc .

Termin składania ofert do poniedziałku 26.07.2021 do godziny 15:00.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie lub e-mailem jednocześnie na adresy:

dyrektor@panorama-morska.pl

zuzanna.zrodowska@panorama-morska.pl

Próbki proszę przesłać na nasz adres w Jarosławcu.

Mile widziane w ramach oferty propozycje aranżacji.
 

Jeżeli jednak będą potrzebowali Państwo więcej czasu na przygotowanie atrakcyjnej oferty, w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie przedłużyć termin składania ofert na Wasz wniosek.

Planujemy bez zbędnej zwłoki, dokonać wyboru oferty do soboty 31.07.2021.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA jest:

• wykonanie ok. 2 719 m2 sufitów napinanych
 

Dopuszczamy również możliwość złożenia oferty wariantowej z opcjami.

Pozytywna odpowiedź na zapytanie ofertowe stanowi jednocześnie akceptację następujących warunków:

  1. Przygotowanie i przesłanie oferty stanowią wyłącznie koszt oraz ryzyko oferenta i nie upoważnia go do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
  2. Wszelkie próbki towarów nadesłane wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi, chyba, że oferent na piśmie złoży stosowne zastrzeżenie w tym zakresie oraz wskaże i uzgodni pisemnie z Zamawiającym przez złożeniem oferty pozostałe warunki dokonania zwrotnej przesyłki.

Wszystkie pojedyncze próbki prosimy zapakować w zbiorczym, niezwrotnym opakowaniu, opieczętowane i czytelnie podpisane w celu rozpoznania.
 

Obecnie trwają prace budowlane, inwestycję realizujemy bez przetargów i planujemy skończyć rozbudowę w grudniu 2021r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt i zapraszam na wizję lokalną budowy.

Fun zi Bar Centrum Rozrywki
Sufity napinane - DWG