Sprawdź dostępność

Logo Panorama Morska
×
 
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dziecko
Dziecko
Dziecko
wybierz

Sprawdź dostępność

Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Przetarg na kompleksową sprzedaż / wykonanie kanap, siedzisk barowych w kolorze bursztynowym

Kompleksowa sprzedaż / wykonanie kanap, siedzisk barowych w kolorze bursztynowym

Zapraszam do przesłania oferty na kompleksową sprzedaż / wykonanie kanap, siedzisk barowych w kolorze bursztynowym wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami do ich wykonania.

w nowobudowanym naszym budynku w Jarosławcu „Fun zi Bar Centrum Rozrywki” .
 

Zależy nam aby Wasza oferta wraz z aranżacją wpłynęła do nas do piątku 20.08.2021 do godziny 15:00.

Jeżeli jednak będą potrzebowali Państwo więcej czasu na przygotowanie atrakcyjnej oferty, w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie przedłużyć termin składania ofert na Wasz wniosek.

Planujemy bez zbędnej zwłoki, dokonać wyboru oferenta do wtorku 31.08.2021.

Oferty proszę złożyć w formie pisemnej w sekretariacie lub e-mailem jednocześnie na adresy:

dyrektor@panorama-morska.pl

zuzanna.zrodowska@panorama-morska.pl
 

Dopuszczamy również możliwość złożenia oferty wariantowej z opcjami.

Pozytywna odpowiedź na zapytanie ofertowe stanowi jednocześnie akceptację następujących warunków:

  1. Przygotowanie i przesłanie oferty stanowią wyłącznie koszt oraz ryzyko oferenta i nie upoważnia go do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
  2. Wszelkie próbki towarów nadesłane wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi, chyba, że oferent na piśmie złoży stosowne zastrzeżenie w tym zakresie oraz wskaże i uzgodni pisemnie z Zamawiającym przez złożeniem oferty pozostałe warunki dokonania zwrotnej przesyłki.

Wszystkie pojedyncze próbki prosimy zapakować w zbiorczym, niezwrotnym opakowaniu, opieczętowane i czytelnie podpisane w celu rozpoznania.
 

Obecnie trwają prace budowlane i planujemy skończyć rozbudowę w grudniu 2021r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt i zapraszam na wizję lokalną budowy.

Mam nadzieję , że Wasze rozwiązania technologiczne oraz pomoc, którą oferujecie na każdym etapie projektu zachęcą nas do dalszej współpracy z Waszą firmą.

Załączniki:

Fun zi Bar Centrum Rozrywki - rozmieszczenie siedzisk DWG


Fun zi Bar Centrum Rozrywki - rozmieszczenie siedzisk PDF