Sprawdź dostępność

Logo Panorama Morska
×
 
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dziecko
Dziecko
Dziecko
wybierz

Sprawdź dostępność

Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Przetarg na kompleksową sprzedaż kamienia + wykonawstwo ok. 1622 m2 powierzchni krycia kamieniem granit (alternatywnie częściowo inny kamień)

Kompleksowa sprzedaż kamienia + wykonawstwo ok. 1622 m2 powierzchni krycia kamieniem granit (alternatywnie częściowo inny kamień)

Zapraszam do przesłania oferty na kompleksową sprzedaż kamienia + wykonawstwo ok. 1622 m2 powierzchni krycia kamieniem granit ( alternatywnie częściowo inny kamień )

ze wszystkimi materiałami budowlanymi oraz opcjonalnie istnieje możliwość złożenia oferty na sam kamień i na wykonawstwo bez materiałów.

 

w nowobudowanym naszym budynku w Jarosławcu „Fun zi Bar Centrum Rozrywki” .

Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych na poszczególne piętra, na sam kamień, na samo wykonawstwo.

 

Termin składania ofert do poniedziałku 26.07.2021 do godziny 15:00.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie lub e-mailem jednocześnie na adresy:

dyrektor@panorama-morska.pl

zuzanna.zrodowska@panorama-morska.pl
 

Jeżeli jednak będą potrzebowali Państwo więcej czasu na przygotowanie atrakcyjnej oferty, w uzasadnionych przypadkach jesteśmy w stanie przedłużyć termin składania ofert na Wasz wniosek.

Planujemy bez zbędnej zwłoki, dokonać wyboru oferty do soboty 31.07.2021.


WYMAGANIA DLA WYKONAWCY:

 1. Materiał wraz z kartami charakterystyki,
 2. Zabezpieczenie folią stolarki przeszkleń,
 3. Wykonanie wszelkich obróbek narożników,
 4. Zagruntowanie podłoża,
 5. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wskazane referencje
 6. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą następować będą po zakończeniu pracy i ich odebraniu przez Zamawiającego – możliwość zapłat częściowych za dostarczony kamień.

Szczegółowe uzgodnienia Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą – w umowie,

 1. Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami budowlanymi, w tym w szczególności wynikającymi z:
  - obowiązującego prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późn.zm), w tym wszelkie normy i przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
   

Obecnie trwają prace budowlane, inwestycję realizujemy bez przetargów i planujemy skończyć rozbudowę w grudniu 2021r.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt i zapraszam na wizję lokalną budowy.

Fun zi Bar Centrum Rozrywki
Zestawienie granit
Posadzki. DWG